Pomocí Dotykačky lze velice jednoduše prodávat zboží se zálohovanými obaly a taktéž sledovat skladové pohyby zálohovaných obalů. Jak nastavit prodej zálohovaných obalů si ukážeme na běžném příkladu prodeje lahvového piva. 

Celkem vytvoříme 3 položky:
 • Zálohovaná láhev - Položka s prodejní cenou 3 Kč, která se nebude odečítat ze skladu. Bude však vždy naúčtována při prodeji produktu pivo Gambrinus 10°. Tato položka slouží jen pro zobrazení na účtence. Je vhodné ji obsluze skrýt, aby nemohla být naúčtována  samostatně.
   
 • Gambrinus 10° - Standardní prodávaný produkt, který bude vždy automaticky účtován společně s položkou Zálohovaná láhev. Při prodeji bude odečten ze skladu.
   
 • Vrácená láhev - Tento produkt, který zajistí odečtení -3 Kč z pokladny a přičtení položky na sklad ve chvíli, kdy zákazník přinese lahev zpět. Produkt louží pro evidenci vykoupených vratných obalů.

  


Tady je konkrétní postup:

 1. Vytvořte produkt Zálohovaná lahev a vložte ho do skryté kategorie nebo deaktivujte volbu Zobrazovat jako box. Takto nebude možné samostatně zálohovanou lahev naúčtovat. Zálohovaná lahev bude mít prodejní cenu 3 Kč. Lahev nebude odečítána ze skladu, bude jen zobrazena na účtence. Ve vlastnostech tohoto produktu nezapomeňte na záložce Obecné zapnout volbu Společný prodej.

 2. Nyní vytvořte hlavní produkt, který prodáváte společně se zálohovaným obalem, tedy Gambrinus 10°. U tohoto produktu nastavte vlastní prodejní cenu bez zálohy za obal. Produkt Gambrinus 10° se bude odečítat ze skladu. Nezapomeňte nastavit odtěžování a jako surovinu zvolte Zálohovaná lahev 1 ks. Díky tomu, že Zálohovaná lahev má navíc aktivní volbu Společný prodej, bude takto vždy naúčtována společně s produktem Gambrinus 10°.

 3. Vytvořte produkt Vrácená lahev. Tento produkt bude naopak přičítán na sklad. V jeho vlastnostech tedy nastavte v části Balení a jednotka -1 kus. Prodejní cena pak bude -3 Kč. 
   
 4. Naskladněte dodané množství produktu Gambrinus 10°.


UpozorneníUpozornění

Pokud nemůžete zadat záporné hodnoty u produktů, aktivujte v Nastavení aplikace v části Nastavení pokladny volbu Záporné ceny a Záporné množství.

 


A jak to bude při prodeji?

 • Zákazník zakoupí 3x lahvové pivo Gambrinus. Naúčtujeme tedy 3x produkt Gambrinus 10°. Společně s ním se na účtence automaticky objeví i 3x Zálohovaná lahev.

 • Zákazník přinese zpět 3 lahve. Tentokrát naúčtujeme 3x Vrácená lahev. Z pokladny bude odečteno -9 Kč a na sklad nám přibude 3x Vrácená láhev.


 

poznamka


Poznámka
Základní postup, jak na zálohované obaly včetně obrázků, najdete také v kompletní uživatelské příručce.