etrzby_button.pngPokladní systém Dotykačka je plně připraven na systém elektronické evidence tržeb (EET). V okamžiku zavedení či provedených změn není nutné provádět žádné speciální kroky či kupovat další hardware. Dotykačka se ve standardním nastavení pravidelně automaticky aktualizuje, může tak okamžitě reagovat na platnou legislativu.


Aktuální verze Dotykačky eviduje veškerá data, která jsou nutná pro EET. Umožňuje také fiskalizaci v pověření (evidovat v pověření) či některé účtenky dle zákona neevidovat.


Na webové stránce http://hlidaceet.cz si můžete ověřit odezvu serverů Finanční správy a jejich fungování v reálném čase. Tuto možnost využijete např. pokud máte problémy s fiskalizací účtů (evidencí účtů), abyste vyloučili chybu na straně provozovatele serverů.


Režim EET můžete spustit v pokladně kdykoliv, nejpozději však v den, kdy začíná vlna EET, do které spadáte. V případě dřívějšího spuštění jsou účtenky odesílány, nejsou však Finanční správou evidovány ve smyslu zákona o EET. 


Již v dostatečném předstihu před termínem evidence však doporučujeme alespoň provést všechny potřebné kroky (viz Postup pro zprovoznění režimu EET níže) a v den začátku evidence jen režim EET jednoduše aktivovat. Případné problémy totiž můžete nyní konzultovat s technickou podporou bez delší prodlevy. S blížícím se datem další vlny EET může být technická podpora vytížena a odbavování požadavků zpožděno.Před zahájením postupu pro nastavení režimu EET, prosím zkontrolujte, že pokladna je připojena k internetu.


Postup pro zprovoznění režimu EET:


Níže najdete přehled všech kroků, které jsou nutné pro správnou komunikaci dotykové pokladny v režimu EET. Postup vychází z informací v naší uživatelské příručce.


Před provozováním vaší pokladny v režimu EET je nutné:
  1. Získat autentizační údaje
  2. Přihlásit váš podnik na stránkách Finanční správy
  3. Vygenerovat certifikát
  4. Nahrát certifikát do pokladny
  5. Nastavit pokladnu pro provoz v režimu EET


Postup si můžete prohlédnout také na videu:
Tip


Tip

Celý postup pro nastavení EET najdete také v tomto rychlém návodu, který si můžete stáhnout: Jak rozjet EET v Dotykačce