Dotykačka umožňuje prodej v pověření, pro subjekty, které jsou či nejsou plátci DPH. Pokud chcete využívat tuto možnost, zde je doporučený postup:

  1. Nejprve si vytvořte jednotlivé subjekty pro pověření a specifikujte, zda jsou plátci DPH či nikoliv.
  2. Pokud máte subjekty vytvořené, můžete začít prodávat v pověření:
    • Jestliže budete prodávat v pověření jen občas, využijte jednorázově volbu PRODAT V POVĚŘENÍ v platebním dialogu.
    • Pokud budete prodávat v pověření častěji, můžete trvale nastavit prodej v pověření pro konkrétní produkt či celou kategorii.


Jak Dotykačka pracuje s prodejem v pověření?

Pověřený je zákazník (provozovatel pokladny), který eviduje tržbu za pověřujícího. V datové zprávě i na účtence uvádí pověřený své DIČ jako DIČ poplatníka. V položce DIČ pověřujícího poplatníka uvede DIČ pověřujícího. Pověřený uvede svou provozovnu, ve které byla tržba uskutečněna, a použije k podpisu svůj certifikát. Pověřený je tedy provozovatel pokladny a pověřující je vytvořený subjekt EET v pokladně s vlastním DIČ.


Pověřený
Pověřující
Související nastavení v Dotykačce
Plátce DPH
Plátce DPH
Prodejní položky mají standardně uvedeno DPH.
Plátce DPH
Neplátce DPH
Položky prodávané v pověření mají nulovou sazbu DPH. Ve správě subjektů EET musí být pro pověřující subjekt deaktivována volba "Plátce DPH"
Neplátce DPH
Neplátce DPH
Prodejní položky jsou standardně vedeny bez DPH.
Neplátce DPH
Plátce DPH

Tuto variantu Dotykačka nepodporuje!Upozornení

Upozornění

Jeden účet může být vystaven vždy na jeden subjekt (IČO). Dotykačka tedy neumí tzv. přímé zastoupení.