Některé 14" palcové dotykové pokladny mají interní sériové číslo ve formátu, který brání fungování aplikace Google Play. Google si ověřuje sériové číslo zařízení, a pokud není ve správném formátu, nedovolí přihlášení do služeb Google. Obchod Google Play však není standardně v pokladně potřeba, jelikož pro aktualizace je využívána vlastní aplikace Dotykačky - Dotykačka Marketplace.


Pokud byste přesto potřebovali Google Play či jiné Google služby, postupujte podle tohoto návodu:


  1. Stáhněte a rozbalte soubor DriverAssistant_v4.2.zip (v příloze na konci článku). Ze složky s rozbalenými soubory spusťte aplikaci DriverInstall.exe a nainstalujte ovladač kliknutím na tlačítko Install Driver.


  2. Stáhněte aplikaci UpgradeDll Tool (opět níže v příloze) a rozbalte ji do rootového adresáře (například C:\), spusťte, nastavte Input Mode na Manual a do řádku zadejte sériové číslo, které naleznete na zadní straně tabletu. Sériové číslo je také uvedeno na obalu, ve kterém byla pokladna uložena. Do pole vložte pouze čísla bez "S/N".


  3. Vypněte pokladnu a odpojte naápajení. Poté ji připojte USB kabelem k PC. Musí však jít o datový USB kabel samec - samec. USB kabel musí být do pokladny připojen prostřednictvím portu USB/OTG.


  4. Sponkou zmáčkněte tlačítko vedle zdířky pro napájení, držte a poté napájení připojte. Pokladna nenaběhne, přepne se do servisního režimu.


  5. V aplikaci UpgradeDll Tool se zobrazí informace Found one rocksub device, což značí úspěšné připojení. Nyní tlačítko pusťte a stiskněte tlačítko Write SN na pravé straně okna aplikace.