Při obsluhování zákazníků může nastat situace, kdy se zákazník až na základě celkové útraty rozhodne, jakým způsobem účet zaplatí. 


Běžným příkladem je restaurace, kdy hostovi před placením přineseme ke stolu účet a host po jeho kontrole zvolí, zda účet zaplatí hotově, kartou, nebo třeba stravenkami. V takovém případě hostovi vytiskneme tzv. výpis z účtu (kontrolní účtenku) a účet necháme otevřený (zaparkovaný) do té doby, než budeme znát způsob úhrady. Poté účet standardně uzavřeme zaplacením, vytiskneme účtenku, tzn. daňový doklad, a hostovi jí předáme. 


Tímto postupem se vyhneme situaci, kdy by se rovnou vytiskl daňový doklad a účet se tak uzavřel ještě předtím, než se host rozhodne, jakým způsobem zaplatí.
Postup pro tisk výpisu z účtu

  1. Na Mapě stolů přidávejte na zákazníkův stůl položky podle toho, co si zákazník objednává. Účet můžete průběžně zaparkovat a věnovat se mezitím jiným zákazníkům. 
  2. Až bude zákazník připraven zaplatit, ťukněte na jeho stůl a pomocí ikonky s tiskárnou vytiskněte aktuální výpis z účtu. Výpis pak předejte zákazníkovi, aby se mohl rozhodnout, jakou zvolí platební metodu. Aby byla ikonka tiskárny (příp. možnost Tisk výpisu z účtu) viditelná, musíte mít v Nastavení aplikace - Tisk přidánu tiskovou úlohu Tisk výpisu z účtu.
    • Ikonka s tiskárnou:
    • Tisk výpisu z účtu prodstřednictvím nabídky Možnosti účtu:
  3. Až se zákazník rozhodne, jak chce zaplatit, otevřete zaparkovaný účet, ťukněte na Vystavit účet, vyberte platební metodu (případně účet rozdělte) a uzavřete. Tím dojde k vytisknutí daňového dokladu, který předáte zákazníkovi.