Při aktivaci pokladny si můžete vybrat, pro jaký druh provozu budete pokladnu používat. Na výběr jsou možnosti Restaurace / kavárna, Obchod, Služby, Ubytování / hotel, Rychlé občerstvení a Ostatní.


Každá volba znamená, že bude v pokladně nastavena trochu jiná sada funkcí, která se nejlépe hodí pro vybraný provoz. Například při zvolení Restaurace / kavárny jako druhu provozu bude pokladna ve výchozím nastavení pracovat v režimu Katalog, kde si nadefinujete položky, které pak vybíráte pro sestavení účtu. 


Při zvolení Obchodu jako druhu provozu bude pokladna nastavena na režim Okamžitý prodej, kde si můžete pomocí kalkulačky jednoduše jen zadat množství a částku bez složitého sestavování katalogu. Aktivaci nebo deaktivaci vyžadovaných funkcí můžete provést i kdykoliv později v nastavení aplikace Dotykačka.


Zde je přehled funkcí, které jsou užitečné, pro provozování Dotykačky v obchodě:


 • Kalkulačka - Dotykačka umožňuje přidávat položky na účet jednoduše tak, že jejich množství a hodnotu naťukáte pomocí jednoduché kalkulačky. Ta bude automaticky dostupná na hlavní obrazovce, pokud jste si při aktivaci pokladny zvolili jako druh provozu Obchod.

 • Vratné (zálohované) obaly - Dotykačka umožňuje jednoduše k prodávanému produktu přidat vratný (zálohovaný) obal.

 • Automatická čtečka - pomocí této čtečky můžete rychle načítat kódy a markovat zboží, a to bez nutnosti používání rukou k ovládání čtečky.

 • Táry - pomocí této funkce můžete automaticky odečítat hmotnost obalu tím, že ho vyberete ze seznamu, který si předtím vytvoříte.

 • Velký výběr měrných jednotek jak pro použití ve skladovém hospodářství, tak pro zobrazení na cenovkách.

 • Společný prodej - přestože se společný prodej používá hlavně pro vratné (zálohované) obaly, lze jej použít například i pro nevratné obaly s sebou.

 • Hromadný import / export - prostřednictvím Vzdálené správy lze do pokladního systému Dotykačka naimportovat či z něho exportovat Produkty, Kategorie, Štítky, Zákazníky, Slevové skupiny, Dodavatele a další položky

 • Podpora neomezeného počtu PLU a EAN na produktu, podpora váženého EAN.

 • Prodej v pověření - Dotykačka umožňuje vystavit účet v tzv. pověření. Pokud tedy chcete, aby byl konkrétní účet fiskalizován (evidován) na jiné DIČ, než je standardně nastavené v pokladně, můžete toho docílit pomocí této volby.


 • Rychlé placení - toto nastavení povolí rychlé vystavení účtu v případě ťuknutí na na tlačítko Vystavit účet na hlavní obrazovce. Platební dialog s možností určení typu platby, ručního tisku účtenky a zobrazení částky potřebné k vrácení nebude zobrazen. Funkce je vhodná pouze pro provozy, které neprovádí bezhotovostní platby.


 • Zákaznický displej - k dotykové pokladně si můžete přikoupit tzv. Zákaznický displej, což je další tablet s nainstalovanou speciální aplikací, která zobrazuje na displeji reklamní obrázky a videa. Webové rozhraní vzdálené správy nabízí pohodlné nastavení tohoto displeje.