Data do dotykové pokladny lze naimportovat prostřednictvím Vzdálené správy. Importovat či zpětně exportovat můžete Produkty, Kategorie, Štítky, Zákazníky, Slevové skupiny a Dodavatele.


Stačí si připravit importní soubor ve formátu .csv s daty vyplněnými v jednotlivých sloupcích. Příklad takového souboru najdete jako šablonu ke stažení ve Vzdálené správě u každé položky, která podporuje import nebo níže v tomto článku.


Doporučený postup je stáhnout šablonu u konkrétní položky (Produkty, Kategorie, Štítky, Zákazníky, Slevové skupiny nebo Dodavatele) a do té doplnit jednotlivé položky, uložit ji ve formátu .csv se správným kódováním (Windows 1250 nebo UTF 8) a naimportovat.


Podrobný návod pro import položek najdete v uživatelské příručce.


S importem Vám také můžeme pomoci, stačí, když na technickou podporu zašlete žádost o provedení importu a do přílohy vložíte jeden z těchto souborů doplněný o vaše data:


  • Základní importní soubor - Importní soubor ve formátu .xls obsahující základní položky pro jednotlivé produkty, tedy název produktu, kategorii, sazbu DPH a konečnou cenu produktu. Dále je v souboru ještě sloupec jednotky pro zvolení jednotky za balení. Jednotky, které můžete použít, najdete v souboru v komentáři nebo zde. Daňová sazba se zapisuje v desetinném formátu (opět viz komentář v souboru).

  • Kompletní importní soubor - Importní soubor ve formátu .xls obsahující všechny položky (vlastnosti) produktu, které dotyková pokladna podporuje. Do tohoto souboru doplňte potřebná data. Informace o jednotlivých položkách najdete zde.


Import produktů je placenou službou a je zpoplatněn jednorázovou částkou.


Tip

Tip

Pokud kompletní importní soubor s daty uložíte do formátu .csv, můžete ho v této podobě rovnou do pokladny naimportovat podle postupu pro import produktů.