Pokud chcete např. v rámci akce nabízet zákazníků nápoj zdarma či jiný produkt nebo službu za 0 Kč, máte 3 možnosti, jak takový produkt v Dotykačce naúčtovat:


  1. Produkt prodáte za standardní cenu (např. 40 Kč) a na účet poté vložíte další produkt "Sleva" se zápornou cenou - 40 Kč. Prodávaný produkt je součástí kupní smlouvy. Vztahuje se na něj tedy i záruka a povinnosti z ní vyplívající.
  2. Produkt prodáte za cenu 0 Kč. V tomto případě se tak jedná o dar a produkt není součástí kupní smlouvy. Dar musí být vyloučen z daňových nákladů.
  3. Prodáte produkt za 1 Kč. Tím obcházíte bod 2 z hlediska vyloučení z daňových nákladů.


Všechny uvedené způsoby nemají žádný nestandardní dopad na EET. V případě prodeje dle bodu 1 a 2, bude standardně fiskalizována částka 0 Kč a DPH také 0 Kč. V případě prodeje dle bodu 3, bude fiskalizována částka 1 Kč a DPH bude vypočítáno z této částky (0,17 Kč).


Při uzávěrce pokladny budou samozřejmě výše uvedené prodeje standardně započteny. Mimo bodu 3 však nebudou ovlivněny tržby. Jediný dopad je na skladové hospodářství. V případě záporné položky (viz bod 1), je vhodné v jejich vlastnostech nastavit zákaz odtěžování a odečítání ze skladu.