Odezva pokladní aplikace závisí na několika faktorech, které ovlivníte tím, jak Dotykačku používáte. Jak tedy pokladnu používat, aby běžela,co nejrychleji?

 

  1. Pravidelně dotykovou pokladnu restartujte, či mimo provoz vypínejte.

    Dlouhý kontinuální chod znamená postupné zpomalování odezvy zařízení. To ostatně platí pro jakékoliv zařízení s operačním systémem. Proto dotykovou pokladnu např. na noc, či v době, kdy je mimo provoz, vypínejte nebo jí alespoň 1x týdně restartujte.

  2. Dbejte na uzavírání směn.

    Jestliže pokladna zůstává dlouhou dobu otevřená, dochází k nárůstu dat v databázi Dotykačky. Jakmile pokladnu uzavřete, tato data budou synchronizována se Vzdálenou správou a z databáze odmazána. Otevírání a uzavírání pokladny tedy pomáhá k rychlejší odezvě, jelikož Dotykačka nemusí zpracovávat a držet velké množství dat v databázi, jako v případě, kdy pokladnu dlouhodobě (např. několik měsíců) neuzavřete.

  3. Neinstalujte do dotykové pokladny aplikace třetích stran.

    Dotyková pokladna je koncipována jako jednoúčelové zařízení. Stejně tak aplikace Dotykačka je vyvíjena s ohledem na co nejlepší využití možností, které naše tablety nabízejí. Instalací dalších (nepokladních) aplikací ubíráte Dotykačce prostor a výrazně zařízení zpomalujete. Aplikace jako např. Facebook či YouTube jsou náročné na výpočetní výkon a v případě dlouhodobého spuštění velmi výrazně sníží odezvu dotykové pokladny. Pamatujte na to, že i když zařízení restartujete a ručně neukončíte tyto aplikace, budou po spuštění znovu otevřeny na pozadí.